Hedersdoktor Maria Ripenberg: "Medieutvecklingen och förutsättningarna för det offentliga samtalet"

Under flera årtionden förändrades svenska nyhetsmedier relativt sakta vad gäller ägande, struktur och ställning i samhället. Digitaliseringen av kommunikation, information och medier har emellertid skapat revolutionerande förändringar på mycket kort tid, och detta återspeglas i samhällsdebatten. Den traditionella journalistiken försvagas och den publicistiska kören tunnas ut samtidigt som globala strömningar undergräver fakta och förtroende. Hur påverkas det offentliga samtalet av denna utveckling? Hur kan vi påverka utvecklingen i en annan riktning? Maria Ripenberg inleder med en presentation på detta tema vid högre seminariet torsdagen den 24:e januari, 2019. Inledande kommentarer ges av Sofia Näsström, Johan Wejryd och Siri Jäderberg (vice ordförande för UPS). Sten Widmalm sitter som ordfördande.

   
Datum: 19-01-24
Tid: 14.15-15.45
Plats: Gyllenhielmska biblioteket