Bolagsstyrning och incitament - en rättsvetenskaplig studie

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Projektet behandlar frågor om ersättningssystem för företagsledning och styrelse i aktiemarknadsbolag, till exempel hur ersättningsprogram skall vara utformade för att vara förenliga med god sed på aktiemarknaden, vilka gränser och remedier beträffande ersättningsprogram som följer av aktiebolagsrätten, och om, och i så fall hur, regleringen av ersättningsprogram borde förändras.

Keywords

Bolagsstyrning, incitemantsprogram, bonusprogram, bonus

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Torsten ofh Ragnar Söderbergs stiftelser

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Stattin, Daniel