God sed som regleringsteknik

Summary

fiogf49gjkf0d
Lagstiftningen på det finansiella området blir alltmer detaljerad och komplex. Få kan nog säga att de har full överblick över alla lagar som påverkar den finansiella marknaden. Med ökande komplexitet måste man till slut introducera andra regleringstekniker än att införa ytterligare detaljregler. En av dessa tekniker är att vid sidan av allmänt hållna mål för rörelsen ange att verksamheten skall bedrivas i enlighet med god sed, gott skick eller att rörelsen skall bedrivas på ett sätt som är sunt. Avsikten med studien är att undersöka själva tekniken att hänvisa till sådana vaga standarder och vilken funktion den har som regleringsteknik.

Focus

Forskningsfrågan för projektet är vilken funktion begreppet god sed har som regleringsteknik. Ursprungligen låg projektets huvudfokus på reglering av finansmarknad, men det har visat sig flera bottnar som även berör mer allmänna frågor om normativitet, bundenhet och svårigheter att fastslå innehållet i gällande rätt.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Torsten Söderbergs stiftelse

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Ingvarsson, Torbjörn