Right to Health. The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy - A Linnéaus Centre of Excellence (Swedish Research Council 2008-2018)

Summary

fiogf49gjkf0d

Homepage

www.crs.uu.se/Impact_of_religion/Tema_4/R%C3%A4tten+till+h%C3%A4lsa/

Focus

Forskningsprojektet är interdisciplinärt. Syftet är att tillhandahålla en bättre förståelse av de juridiska implikationerna för en god hälsovård i ett modernt mångkulturellt samhälle. God hälsovård behöver uppfylla krav på hög kvalitet och säkerhet liksom respekt för patienternas autonomi och integritet. Detta delprojekt studerar hur dessa juridiska krav påverkas av samhälleliga förändringar som har att göra med migration och internationalisering. Vilka är patientens, sjukvårdspersonalens respektive vårdinrättningarnas rättigheter och skyldigheter, i ett samhälle som präglas av ökande kulturell och religiös mångfald? Detta delprojekt analyserar också vissa medicinsk-rättsliga aspekter på mänsklig identitet, mänsklig värdighet och det mänskliga livets värde vid livets början och livets slut.

Keywords

right, health, democracy, religion, impact

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
VR

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Rynning, Elisabeth
Kumlien, Mats
Zillén, Kavot