Grundlag, multikulturellt samhälle och skolans värdegrund – Studier rörande implementeringen av lag och rättsvärden i skolans styrdokument och skolans praktik

Summary

fiogf49gjkf0d

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Vetenskapsrådet

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Nygren, Rolf