Verksamheter utomlands – en skatte-, redovisnings- och associationssrättslig analys

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Syftet med forskningsprojektet är att definiera och jämföra vad som i skatte-, redovisnings- och associationsrätten kan betecknas som utlandsverksamheter. Analysen omfattar den skatterättsliga företeelsen "fast driftställe", den redovisningsrättsliga företeelsen "utlandsverksamhet" och den associationsrättsliga företeelsen "filial".

Keywords

fast driftställe, filial, utlandsverksamhet

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Riksbankens jubileumsfond

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Bjuvberg, Jan