Omarbetning av läroboken Hyra och annan nyttjanderätt tillsammans med Bertil Bengtsson

Summary

fiogf49gjkf0d

Keywords

hyra, nyttjanderätt

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Hager, Richard