Internationell familje- och arvsrätt i belysning av rättspraxis. Svenskt och europeiskt.

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Boken avser att ge såväl en introduktion till samtliga centrala internationellt privaträttsliga frågeställningar inom det familje- och arvsrättsliga området, med beaktande av den rättspraxis som finns från svenska domstolar och på sistone från EU-domstolen och den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, som en fördjupning i en praktiskt alltmer relevant juridisk problematik.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Jänterä-Jareborg, Maarit