Systems Perspective on Environmental Quality Standards (SPEQS)

Summary

fiogf49gjkf0d

Homepage

http://www.speqs.se/

Focus

Tvärvertenskaplig forskning om systemet med miljökvalitetsnormer och genomförande av dessa med bl.a. adaptiv förvaltning (inklusive åtgärdsprogram) och individuell tillståndsprövning. Omfattar miljörätt, miljöinriktad statsvetenskap, miljöekonomi och miljöpsykologi

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Naturvårdsverket

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Christiernsson, Anna