Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK)

Summary

fiogf49gjkf0d

Homepage

www.imk.uu.se

Focus

Jag har tagit initiativet till att bilda Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK). Min uppfattning är att det både behövs ett forum för diskussion och nätverkande samt en ekonomisk plattform för forskare och praktiker.

Syftet med immaterialrättsakademin är att stödja just unga forskares akademiska etablering genom att skapa ett forum där dessa kan verka och utvecklas akademiskt. Genom denna plattform ska dagens unga immaterialrättsforskare vid svenska universitet stimuleras i sin forskning och deras resultat komma till praktisk nytta, vilket främst ska ske genom att akademin under kortare perioder finansierar yngre immaterialrättsforskares arbete med nationella och internationella publikationer jämte anknytande seminarier.

För att borga för en hög vetenskaplig nivå i verksamheten, kommer ett antal mogna och välmeriterade forskare, både nationella och internationella, att knytas till akademin genom inrättandet av en Advisory Board. Vidare kommer till akademin knytas praktiker, så att det kan byggas grupper av äldre forskare, yngre forskare och praktiker, för att skapa en dialog mellan akademin och det praktiska rättslivet som kan främja den immaterialrättsliga utvecklingen för såväl vetenskapen som näringslivet.

Keywords

immaterialrätt upphovsrätt patenträtt varumärkesrätt designrätt

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Wolk, Sanna