Rätt till medborgarskap? - Om de svenska naturalisationsreglerna

Summary

fiogf49gjkf0d
Projektet är finansierat av Impact of Religion programmet vid Uppsala Universitet. Syftet är att diskutera de svenska naturalisationsreglerna i ljuset av det syfte som bär upp dem. Frågan är om reglerna fyller den funktion som de enligt förarbeten ska fylla. En del av projektet ägnas åt att diskutera frågan om medborgarskapstester och om detta är någonting som bör eller kan införas i Sverige. Skulle ett medborgartest strida mot den svenska synen på naturalisation och integration?

Naturalisation ses i Sverige som en del av integrationsprocessen vilket präglar den svenska lagstiftningen. I boken görs en jämförelse med det nederländska systemet som istället ser naturalisationen som slutmålen med integration. Detta för att tydligare visa hur synen på naturalisation påverkar regelverket

Focus

Medborgarskap och naturalisation

Keywords

medborgarskap, Impact of Religion, naturalisation

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Bremdal, Patrik