Ersättningsbestämning vid immaterialrättsintrång

Summary

fiogf49gjkf0d
Bestämning av ersättning (eller beräkning av skadestånd) vid immaterialrättsintrång är ett ständigt återkommande problem. Trots att riktlinjerna för vilka hänsyn som ska tas vid bestämning av ersättningen numera återfinns i det så kallade sanktionsdirektivet, råder fortfarande betydande oklarheter på området.

Forskningsprojektet utgår från frågor kring hur ersättningsbestämningen inom landet görs mot bakgrund av dels de svenska skadeståndsrättsliga traditionerna, dels de nya krav och möjligheter som aktualiseras genom sanktionsdirektivet. Vidare omfattar projektet en komparativ studie av främst rättspraxis i andra europeiska och utom-europeiska länder.

Keywords

Immaterialrätt, varumärkesrätt, upphovsrätt, mönsterrätt, patenträtt, skadestånd, ersättning, beräkning, bestämning

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Johansson, David