Administrativa sanktionsavgifter. En komparativ studie av systemen i Norden

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Komparativt studium av den rättsliga grunden och systemen för administrativa sanktionsavgifter, särskilt i Europarättslig kontext.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet

Funding body

fiogf49gjkf0d
Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet samt Nordiska ministerrådet

Associated researchers

fiogf49gjkf0d
Leena Halila, Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet Veronica Lankinen, Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet

Members

Nilsson, Annika