Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp (RedMic)

Summary

fiogf49gjkf0d
Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar (MF) från enskilda avlopp. De övergripande målen är att 1) identifiera och kvantifiera utsläppen av MF från enskilda avlopp, 2) utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker, 3) identifiera viktiga källor av MF i privata hushåll och 4) ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll. Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända. RedMic kommer att söka efter MF i avloppsvatten med såväl förutsättningslös som riktad
kemisk analys. Den kemiska metodiken kompletteras med modellstudier av stabilitet och biologiska effekter av MF nedströms reningsverk. Reningstekniker kommer att studeras i en fullskalig forskningsanläggning med utvalda MF, där typiska förhållanden i enskilda avlopp kan simuleras. Viktiga källor i hushåll kommer att spåras med emissionsmodellering samt förbrukningsdata för t.ex. hushållskemikalier, läkemedel och hygienartiklar. I projektets slutskede kommer data på halter av MF från enskilda avlopp, dess miljöegenskaper, källspårning och nya reningstekniker att kombineras i en systemanalys med
riskuppfattningsstudier och en värdering av regulatoriska alternativ. Detta skall resultera i rekommendationer till myndigheter,
skapa möjligheter för utveckling av nya produkter och tjänster samt strategier för minskning av utsläpp av MF från enskilda
avlopp.

Homepage

http://www.redmic.se

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
Umeå universitet (Kemiska institutionen) Kungliga tekniska högskolan (Institutionerna för mark- och vattenteknik, samt filosofi och teknikhistoria) Sveriges Lantbruksuniversitet (Institutionen för vatten och miljö)

Funding body

fiogf49gjkf0d
Formas

Associated researchers

fiogf49gjkf0d
Patrik Andersson, Umeå universitet Peter Haglund, Umeå universitet Jerker Fick, Umeå universitet Misse Wester, Kungliga tekniska högskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut Erik Kärrman, Kungliga tekniska högskolan Karin Wiberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Members

Nilsson, Annika