Användning av annans varumärke i egen marknadsföring

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

I projektet kommer förutsättningarna för rätten att använda annans varumärke i egen marknadsföring att utredas. Ibland behöver en näringsidkare i sin marknadsföring hänvisa till en konkurrents verksamhet eller varumärke. Exempelvis kan ett sådant behov uppstå när en näringsidkare producerar varor som är kompatibla med en annan näringsidkares varor. För den som tillhandahåller varor av detta slag är det nödvändigt att kunna referera till varan som tillbehöret eller tjänsten avser.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Torsten Söderbergs Stiftelse

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Arnerstål, Stojan