Närstående - en rättsligt relevant relation

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Projektets syfte är att göra en tvärvetenskaplig belysning av såväl rättsliga som politiska innebörder och implikationer av begreppen familj respektive närstående i dagens samhälle.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Singer, Anna