Arvsrätt i Islam - en jämförande studie av de shia- och sunnimuslimska arvsordningarna

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

En jämförande studie av de shia- och sunnimuslimska arvsordningarna väcker ett antal historiska och dagsaktuella frågor som inte har rönt någon större uppmärksamhet i Sverige eller övriga Norden. Forskning om den shiamuslimska rättstraditionen är i det stora hela underrepresenterad i all islamforskning och det finns överhuvudtaget få jämförande studier av de shia- och sunnimuslimska arvsordningarna. Detta är en brist mot bakgrund av de många viktiga frågor som ämnet väcker.

Keywords

Islames rätt, Arvsrätt, Rättsjämförande studier, Komparative rättskunskap, Shia, Sunni, Tolvimamshia, Sunni och

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Sayed, Mosa