Ramvattendirektivets Grundläggande Åtgärder - En rättslig belysning av art. 11 i ramvattendirektivet och Sveriges genomförande

Summary

fiogf49gjkf0d

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Josefsson, Henrik