Rättsstatens princip: Juridik och politik i världen, Europa och Sverige

Keywords

Rättsstat, rättsstaglighet, FN, EU, Europarårdet, regeringsformen, europakonventionen,

Cooperating institutions

Folke Bernadotte Akademin Umeå universtet

Funding body

Torsten Söderbergs Stiftelse

Associated researchers

Per Bergling Richard Sannerholm Erik Wennerström

Members

Cornell, Anna