Advokaten och staten - en historisk, komparativ och rättspolitisk studie av förhållandet mellan statsmakten och advokatväsendet

Summary

fiogf49gjkf0d

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Eklund, Hans