Barn som åskådare till rörliga bilder. Förändringar i den svenska rättskulturen 1975-2000

Summary

fiogf49gjkf0d

Keywords

Media, children, freedom of information, freedom of speech, social protection

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Riksbankens jubileumsfond

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Kumlien, Mats