AB 04. En slags kommentar

Summary

fiogf49gjkf0d
Projektet avser att förklara och kritiskt analysera det ledande svenska standardkontraktet för kommersiella bygg- och anläggningsentreprenader (AB 04) i form av en kontraktskommentar. Mot bakgrund av kontraktets grundläggande brister i fråga om begrepp och systematik sker analysen utifrån en självständigt systematiserad och funktionellt inriktad utläggning av villkorsinnehållet. Kommentaren är tänkt att utgöra ett konstruktivt inlägg i debatten om AB-villkorens struktur och framtida utformning. Någon mera djupgående rättsvetenskaplig monografi eller kommentar över svensk entreprenadrätt har tidigare inte utgivits. Kommentaren utgör i så måtto ett pionjärarbete.

Keywords

AB 04, kontraktskommentar, entreprenadrätt, utförandeentreprenad, kontraktsarbete, färdigställande, försening, tidsförlängning, slutbesiktning, garantitid, ansvarstid

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Möller, Mikael