Svensk rätt som lex loci arbitri - om gränserna för svensk domstols kontroll av internationella skiljeförfaranden ( ak. avh.)

Summary

fiogf49gjkf0d

Keywords

Skiljedom

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Ödman, Magnus