Drafting European Principles in Family Law - Commission on European Family Law. Maarit Jänterä-Jareborg, Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina Gonzaléz Beilfuss, Nigel Lowe, Dieter Martiny, Walter Pintens

Summary

fiogf49gjkf0d

Homepage

www.ceflonline.net

Focus

Projektet analyserar och undersöker möjligheter för familjerättens harmonisering inom Europa. Detta sker i form av framtagande av europeiska familjerättsprinciper. Sådana principer har hittils tagits fram avseende äktenskapsskillnad, underhåll till make efter äktenskapsskillnad samt frågor om föraldraansvar (vårdnad, umgänge, barnets boende). Arbetet pågår sedan 2008 att ta fram principer om makars förmögenhetsförhållanden. De framtagna principerna, som bygger på omfattande komparativa studier, är även utgivna på svenska inom CEFL:s bokserie European Family Law Series, vol. 7 och vol. 16.

Keywords

Familjerättens harmonisering inom Europa, europeisk äktenskapsskillnad, underhåll till make, föräldraansvar, europeiska familjerättsprinciper, makars förmögenhetsförhållanden

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
European Union funding, funding by co-operating universities and by national foundations in the host-States

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Jänterä-Jareborg, Maarit