Rights based approach and international organizations

Summary

fiogf49gjkf0d

Keywords

Rights based approach, international organizations, internationella organsiationer, rättighetsbaserat perspektiv

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Mårsäter, Olle