Korruption ur ett offentligrättsligt perspektiv

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Uppfyller svensk rätt kraven i Europarådets konvention mot korruption?

Keywords

Korruption, konvention mot korruption, öppenhet, opartiskhet

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Helmius, Ingrid