En likvärdig skola

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Tillsyn och kvalitetsgranskning över skolan

Keywords

kontroll, tillsyn, kvalitetsgranskning, utbildning, skola, elever

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Vetenskapsrådet

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Lerwall, Lotta