Det samiska folkets rättsutveckling i Sverige 1886 - 1928

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Fokus ligger på lagstiftarens initiala regleringar av Samiska förhållanden i Sverige. Hur gick man tillväga, varför och vilket förhållningssätt blev resultatet.

Keywords

Same, samerätt, urfolk, ren, renskötsel, fastighetsrätt, jakt, fiske, Sámi

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
Nordiskt Samiskt Institut i Kautokeino..

Funding body

fiogf49gjkf0d
Sametinget www.sametinget.se Nordiskt Samiskt Institut/Samisk högskola www.samiskhs.no

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Strömgren, Johan