Rätten till en god miljö i Sverige och EU. Om mötet mellan Århuskonventionen, EG-rätten och medlemsstaternas processuella autonomi.

Summary

fiogf49gjkf0d

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
SIEPS

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Darpö, Jan