Skogen som livsmiljö - en rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

Summary

fiogf49gjkf0d

Keywords

Biologisk mångfald, skogsbruk

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Forsberg, Maria