Legal instruments to guide human activities and protect nature. A research-project within the programme Combining sustainable biodiversity and human activities in the Swedish archipelago

Summary

fiogf49gjkf0d
Projektet behandlar frågor om rättsligt skydd av biologisk mångfald, särskilt skyddet av fåglar i svensk skärgårdsmiljö. En viktig forskningsuppgift är hur förvaltningen av skärgårdarna kan se ut, givet målsättningen att hålla skärgårdsmiljöerna tillgängliga för oss människor samtidigt som fågellivets behov säkerställs. Vilken påverkan på fågellivet uppkommer genom mänsklig exploatering (sommarstugor, bryggor etc.) och färjetrafik? De regler som gäller för dessa påverkansfaktorer kommer att analyseras, varpå en rättsvetenskaplig djupdykning sker i vissa juridiskt intressanta frågor. Projektet bedrivs i samarbete med forskare från SLU, vilka analyserar insamlad fågeldata (från vissa skärgårdsområden) mot bakgrund av befintlig exploatering.

Huvudhandledare är docent Jan Darpö, Uppsala Universitet, och biträdande handledare är docent Annika Nilsson, Lunds Universitet.

Keywords

biologisk mångfald, fågelliv, strandskydd, exploatering, rekreation, områdesskydd, skärgård,

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
SLU

Funding body

fiogf49gjkf0d
FORMAS

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Ajneståhl, Michael