The Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy.

Summary

fiogf49gjkf0d

Homepage

www.impactofreligion.uu.se

Focus

Linnéprogrammet The Impact of Religion utgör en excellenssatsning vid Uppsala universitet under åren 2008-2018. Programmet löper över en period på 10 år och består av ett 50-tal forskare från 6 skilda fakulteter. Det stöds av Vetenskapsrådet (VR) och Uppsala universitet. Impactprogrammet har resulterat i forskning av extremt hög internationell kvalitet och flyttat fram forskningsfronten på nya och spännande sätt. Impact-programmet behandlar de ekonomiska, sociala, politiska och - framför allt - religiösa förändringar som äger rum i Sverige och de nordiska länderna i början av 2000-talet. Mosa Sayed är temaledare för tema 3 som bär titeln Familjen, rättsordningen och samhället.

Keywords

Islamisk rätt, islamisk familjerätt, islamisk arvsrätt, mahr, internationell privaträtt, mångfald och rätt

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Vetenskapsrådet

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Sayed, Mosa