Leva som andra genom ställföreträdare - rättslig och faktisk paradox för vuxna personer med utvecklingsstörning

Summary

fiogf49gjkf0d

Keywords

god man, förvaltare, självbestämmande, delaktighet, sociala rättigheter, funktionsnedsättning

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Stiftelsen Sävstaholm

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Fridström Montoya, Therése