Diskriminering ur ett ersättningsrättsligt perspektiv

Summary

fiogf49gjkf0d

Keywords

diskriminering, skadeståndsrätt, kränkning

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Hellborg, Sabina