Principles for European Banking Regulation

Summary

fiogf49gjkf0d


Mitt forskningsprojekt handlar i korthet om regleringsstrukturer på bankmarknaderna. Ämnet är högaktuellt inte minst på grund av finanskrisen 2008. Såväl lagstiftning som tillsyn har ökat kraftfullt på området sedan krisen. Forskningsprojektet omfattar finansiellt risktagande i banker, såsom regleringen av tillståndsplikt, kapitaltäckningskrav och resolution. Syftet med projektet är att analysera bankreglering utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv och med ett särskilt fokus på tillsynsfrågor.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Söderström, Rebecca