Principles for European Banking Regulation
ACTIONES: Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS
Biobanking as Global Administrative Law
Centralisation of Rulemaking in Europe: the Legal and Politicial Governance of the Financial Market
CharterClick! Ett användarvänligt verktyg för att identifiera överträdelser som faller inom tillämpningsområdet för EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
Consumption of digital works - a legal analysis of the scope of copyright within the framework of competition and consumer protection law
Cross-border taking of evidence
Direkta skatter och sociala avgifter i gränsöverskridande situationer
Erkännande och verkställighet av domar - inom och utom Europa, finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse
EU legislation and legislative process with initial focus on a study of inter-institutional agreements
EU och arvet från Oxenstierna: den svenska statsförvaltningens funktion och framtid
European Rights in a Majoritarian Constitutional Model: the Swedish Example
Europeiskt straff- och polisrättssamarbete
Familjebildning och familjeupplösning i Europa: Lagstiftning, religion och värderingar (Tillsammans med Mosa Sayed och Caroline Sörgjerd)
Gärningsidentitet vid gränsöverskridande brottslighet inom EU
Market Failure and EU Competition Law
National Security in Constitutional Law
Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp (RedMic)
Parallel and Conflicting Enforcement of Law
Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast [Rättsmedel avseende verkställighet av domar enligt den omarbetade Bryssel I-förordningen]
The Concept of the Essential Facility Doctrine in European Competition and Regulatory Law
The Protection of the Wolf in Europe and USA. A Comparative Analysis of Species’ Protection under the Habitats Directive (EU) and the Endangered Species Act (USA).