Arvsrätt i Islam - en jämförande studie av de shia- och sunnimuslimska arvsordningarna
Cross Border Recognition of Formalized Same- Sex Unions. Europeization’s Capacity of Healing and Bridging Differences
Divorce in Europe under the Brussel II bis Regulation, the Rome III Regulation and national private international law rules (co-author Katharina Boele-Woelki, Utrecht)
Drafting European Principles in Family Law - Commission on European Family Law. Maarit Jänterä-Jareborg, Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina Gonzaléz Beilfuss, Nigel Lowe, Dieter Martiny, Walter Pintens
Empowering European Families
Erkännande och verkställighet av domar - inom och utom Europa, finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse
Familjerätt samt kulturell och religiös mångfald
Familjerättsliga tvister mellan iranska parter vid svenska domstolar - i gränslandet mellan religion och rätt. Projekt inom ramen för Impact of Religion - Challenges for Society, Law and Democracy, ti
Foreign Law in National Courts - Global and European Developments
Informal Dispute Resolution among Roma, Jewish and Muslim Minorities - A Comparative Study
Internationell familje- och arvsrätt i belysning av rättspraxis. Svenskt och europeiskt.
Party Autonomy under the Rome I, Rome II and Rome III Regulations of the EU
Remedies concerning Enforcement of Foreign Judgements according to Brussels I Recast [Rättsmedel avseende verkställighet av domar enligt den omarbetade Bryssel I-förordningen]
Svensk rätt som lex loci arbitri - om gränserna för svensk domstols kontroll av internationella skiljeförfaranden ( ak. avh.)
The Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy.