Arvidsson Ylva
Doktorand
Bremdal Patrik
Universitetslektor
Cejie Katia
Universitetslektor
Cornell Anna
Professor
Fridström Montoya Therése
Postdoktor
Helmius Ingrid
Universitetslektor i rättsvetenskap
Karlander Isa
Doktorand
Lerwall Lotta
Professor i förvaltningsrätt
Lundin Olle
Professor i förvaltningsrätt
Rejmer Annika
Universitetslektor
Ruotsi Mikael
Doktorand i konstitutionell rätt
Wall Gustaf
Forskare