Dahlén Marianne
Universitetslektor i rättshistoria
Kumlien Mats
Seniorprofessor i rättshistoria
Nygren Rolf
Seniorprofessor i rättshistoria
Strömgren Johan
Doktorand