Bergström Maria
Universitetslektor
Cameron Iain
Professor i folkrätt
Cornell Anna
Professor
Friberg Sandra
Universitetslektor docent i civilrätt
Ulväng Magnus
Professor