Andersson Torbjörn
Professor i processrätt
Bastidas Vladimir
Universitetslektor i konkurrensrätt
Bergström Carl Fredrik
Professor
Bergström Maria
Universitetslektor
Bylander Eric
Professor
Cejie Katia
Universitetslektor
Cornell Anna
Professor
Darpö Jan
Professor i miljörätt
Gulliksson Magnus
Universitetsadjunkt
Jänterä-Jareborg Maarit
Professor i internationell privaträtt och internationell processrätt
Karlander Lars
Universitetsadjunkt
Lind Anna-Sara
Docent, professor i offentlig rätt
Linton Marie
Universitetslektor
Nilsson Annika
Universitetslektor i förvaltningsrätt
Quitaz Vian
Doktorand
Svensson Erik
Universitetslektor
Szkalej Kacper
Doktorand
Söderström Rebecca
Universitetsadjunkt
Waldenström Anna
Doktorand