Arvidsson Ylva
Doktorand
Bejstam Lars
Universitetslektor i förvaltningsrätt
Bergström Maria
Universitetslektor
Cornell Anna
Professor
Darpö Jan
Professor i miljörätt
Karlander Isa
Doktorand
Lerwall Lotta
Professor i förvaltningsrätt
Lind Anna-Sara
Docent, professor i offentlig rätt
Lundin Olle
Professor i förvaltningsrätt
Nilsson Annika
Universitetslektor i förvaltningsrätt
Wall Gustaf
Forskare