Garland Jameson
Postdoktor
Kumlien Mats
Seniorprofessor i rättshistoria
Lind Anna-Sara
Docent, professor i offentlig rätt
Litins´ka Yana
Universitetsadjunkt