Brattström Margareta
Professor i civilrätt
Bylander Eric
Professor
Jänterä-Jareborg Maarit
Professor i internationell privaträtt och internationell processrätt
Linton Marie
Universitetslektor
Sayed Mosa
Universitetslektor
Vaige Laima
Doktorand
Ödman Magnus
Biträdande kanslichef