Arvidsson Ylva
Doktorand
Bergström Maria
Universitetslektor
Bremdal Patrik
Universitetslektor
Cameron Iain
Professor i folkrätt
Cornell Anna
Professor
Lerwall Lotta
Professor i förvaltningsrätt
Lind Anna-Sara
Docent, professor i offentlig rätt
Lundin Olle
Professor i förvaltningsrätt
Nygren Rolf
Seniorprofessor i rättshistoria
Ruotsi Mikael
Doktorand i konstitutionell rätt