Brattström Margareta
Professor i civilrätt
Fridström Montoya Therése
Postdoktor
Garland Jameson
Postdoktor
Jänterä-Jareborg Maarit
Professor i internationell privaträtt och internationell processrätt
Rejmer Annika
Universitetslektor
Singer Anna
Professor i civilrätt, särskilt familjerätt