Samhällskunskap AB: Juridik 7.5 hp
Samhällskunskap C: Statskunskap, fortsättningskurs B 30 hp
Samhällsorientering för F-3 15 hp